Comunicat

Comunicat Fem Sindicat / 11 desembre, 2020

Comunicat de la Comissió de Garanties / 29.12.2020

COMPROMISSARIS/ES i DELEGACIONS DE VOT

Companys i companyes,

Us fem avinent que, un cop exhaurit el termini, s’han inscrit els/les següents compromissaris/es a la 5a Conferència Extraordinària, tots/es els/les quals compleixen el requisit d’estar afiliats/des en el moment de la convocatòria:

– David Aparicio / info@david-aparicio.com

– Paco Luis del Pino / pldelpino@yahoo.es

– Paulina Flores / paulina.flores.ruiz@gmail.com

– Carles Gorbs / c.gorbs@gmail.com

– Marc Javierre / info@marcjavierre.com

– Pere Monés / peremones@gmail.com

– Josep Parra / josep.parra1945@gmail.com

– Núria Prieto / info@nuriaprieto.com

– Daniel Roca / hello@danielroca.net

– Didac Salau / didac.salau@gmail.com

– Lluís Salom / salomfotos@gmail.com

– Manel Sanz / foto@manelsanz.cat 2

– Xavier Subias / xaviersubias@gmail.com

– José Luis Gómez Galarzo / galarzo@periodistes.org

Tots/es els/les afiliats/des fins el 7 de desembre poden delegar-los-hi la seva representació.

Les delegacions de vot s’han de fer arribar fins les 24 h del dijous 7 de gener mitjançant correu electrònic als interessats/des o a comissiogarantiesupifc@gmail.com

En el missatge ha de constar-hi el nom i cognom de la persona que delega, així com el seu núm. d’afiliació o de DNI, o de passaport o de NIE. També hi ha de constar el nom i cognom del compromissari/a a qui es delega.

NOTES:

No s’admetran noms artístics ni pseudònims.

 La Comissió de Garanties també revisarà la correspondència postal que pugui arribar-li al Sindicat adreçada a la seva atenció. Tot i que el correu postal és un mètode molt en desús a tal fi, la possibilitat està contemplada en l’article 27.1c) dels estatuts.

 En la/es votació/ns de la 5ª Conferència Extraordinària es comptabilitzaran totes les delegacions de representació acreditades, sense cap restricció de nombre.

Paco Luis del Pino

President de la Comissió de Garanties

29 de desembre de 2020

 

ASPECTES ORGANITZATIUS

Companys, companyes

Us fem avinent que un cop exhaurit el termini (24 h dilluns 21.12.20) no s’ha presentat cap esmena ni s’ha plantejat cap altra modificació dels estatuts que les recollides en la proposta tramesa amb la convocatòria (07.12.20).

D’altra part, feta la consulta a la Comissió de Garanties sobre l’adapcio dels estatuts a la celebració telemàtica, ambdòs òrgans han resolt de comú acord el següent:

1. Participació: hi pot participar sense restricció d’antiguitat tota l’afiliació inscrita fins el 7 de desembre.

2. Compromissaris/es: els/les afiliats/des amb dret a vot que ho vulguin es poden inscriure fins les 24 h del dilluns 28 de desembre, enviant a comissiogarantiesupifc@gmail.com un correu en el que consti el seu nom i el número d’afiliació o de DNI.

o Nota important: no s’admetran noms artístics ni pseudònims.

3. Si el nombre d’inscrits/es supera el topall tècnicament plausible per a la celebració telemàtica, la Comissió de Garanties n’establirà el criteri.

4. El llistat de compromissaris/es que en resulti, juntament amb les respectives adreces electròniques, es farà avinent 2

a l’afiliació per tal que tothom amb dret a vot que ho vulgui pugui delegar-lis la seva representació.

5. Delegacions de vot. La Comissió de Garanties validarà totes les delegacions de representació dels afiliats/des amb dret a vot que arribin a comissiogarantiesupifc@gmail.com (bé sigui a través dels compromissaris/es o de les persones que deleguin) fins les 24 h del dijous 7 de gener .

Article 27.1c). c) Les delegacions de vot es faran arribar per correu postal o electrònic a la Comissió de Garanties fins el dia abans de celebració de la Conferència Extraordinària, fent-hi constar el nom i número d’afiliació o DNI, o NIE o passaport de la persona que delega, així com el nom de l’afiliat/da a qui es delega.

NOTES

o No s’admetran noms artístics ni pseudònims.

o Si algú/na utilitzés el correu postal, cal adreçar la carta al Sindicat de manera que arribi a l’atenció de la Comissió de Garanties no més tard de les 14 h (és a dir l’horari d’oficina) del dijous 7 de gener.

6. En la/es votació/ns de la Conferència es comptabilitzaran totes les delegacions de representació acreditades, sense cap restricció de nombre.

7. Mesa de la Conferència. Per raó de la circumstància telemàtica, la Mesa presencial a la seu del Sindicat ha de ser predeterminada. En aquest sentit, anunciem que estarà composta pel secretari general (en representació de l’òrgan convocant) i els membres de la comissió de Garanties exceptuant-ne el company Vicens Forner per motius de salut justificats.

Comissió Executiva / Comissió de Garanties

Barcelona, 23 de desembre de 2020

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies