POLÍTICA de PRIVADESA – AVÍS LEGAL

ADAPTACIÓ de la POLÍTICA DE PRIVADESA

al nou REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

Barcelona, 25 de maig de 2018

___________________________________________________

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

  • Responsable del tractament: SINDICAT de la IMATGE UPIFC
  • CIF núm G60573607
  • Correu electrònic: sindicatdelaimatge(arroba)gmail.com

 Organització sindical amb personalitat jurídica pròpia, fundada en 1994 a l’empara de la Llei Orgànica 11/1985, de dos d’agost. Inscrita en el Registre de la DG de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 947900017.

El Sindicat actua en l’àmbit territorial de Catalunya, aplegant als professionals i tècnics de la fotografia i de la imatge en general, dels mitjans de comunicació i de la indústria audiovisual.

Amb quina finalitat continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades de les persones afiliades i adherides amb la finalitat de gestionar la seva vinculació amb el Sindicat, el cobrament de les quotes i d’altres aportacions reglamentàries,  l’expedició d’acreditacions i certificacions, la prestació dels serveis i l’atenció de  tota mena de consultes, propostes, queixes i recursos, així com els processos participatius i de representació establerts als Estatuts, l’organització d’activitats i campanyes, i l’enviament de comunicacions informatives per via postal i electrònica, i qualsevol altra derivada de les finalitats estatutàries.

Les dades de les persones que no tenen vinculació organitzativa les tractem exclusivament a efectes de difusió del que considerem d’interès per l’àmbit, com són l’actualitat reivindicativa i cultural, els posicionaments de l’organització en les àrees d’acció sindical, l’evolució dels serveis -inclusivament la notificació d’acords promocionals subscrits amb empreses, professionals i/o entitats col·laboradores per tal d’oferir millors prestacions-  així com l’atenció de consultes i peticions d’informació.

Les persones que s’adrecen al Sindicat a través del correu electrònic de contacte o mitjançant qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes dins la pàgina web, estaran acceptant expressament el tractament de les seves dades per la finalitat o petició que s’indiqui.

 Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades de les persones afiliades i adherides es conservaran mentre es mantingui la vinculació organitzativa amb el Sindicat, durant el termini de conformitat amb la normativa comptable vigent, i mentre puguin ser necessàries per l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se’n alguna responsabilitat contractual, judicial o legal.

Les dades de les persones que no tinguin vinculació organitzativa amb el Sindicat es conservaran mentre siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides, o mentre l’interessat/da no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La legitimació per al tractament de les dades és el consentiment.

En el cas de les persones afiliades i adherides, la base legal és l’acte d’afiliació i d’adhesió amb l’exprés coneixement i acceptació dels Estatuts.

Per a la resta de persones la base legal és el consentiment mitjançant l’adhesió a campanyes i manifestos, la inscripció a tota mena d’activitats organitzades o participades pel Sindicat , la formulació de peticions de tot tipus adreçades al Sindicat per escrit postal i/o electrònic, així com la subscripció a publicacions i altes en newsletters i butlletins electrònics

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’una carta o d’un correu electrònic a sindicatdelaimatge@gmail.com  fent-hi constar el seu document d’identificació i el/s dret/s que concretament s’exerceix/en.

______________________

AVÍS LEGAL

En compliment de la vigent normativa legal, es fa constar que les dades d’identificació de la titularitat del website www.upisindi.cat  i dels perfils corporatius del Sindicat de la Imatge UPIFC a les xarxes socials,  són les següents:

ELS USUARIS I EL RÈGIM DE RESPONSABILITAT

El lloc web www.upisindi.cat ha estat creat per Sindicat de la Imatge UPIFC per a l’ús informatiu i personal dels usuaris. Mitjançant aquest avís legal es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris; accedint-hi s’accepten els següents termes i condicions:

El simple accés a aquest lloc web i als perfils corporatius del Sindicat de la Imatge UPIFC a les xarxes, com tampoc el fet de compartir-ne lliurement continguts, no implica cap tipus de relació comercial ni organitzativa entre el Sindicat i l’usuari.

El propietari del lloc web pot oferir serveis o productes que poden estar subjectes a unes condicions particulars que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre els quals informarà l’usuari en cada cas concret.

L’accés i navegació en aquest lloc web i als perfils corporatius del Sindicat de la Imatge UPIFC a les xarxes socials suposa conèixer i acceptar les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

 

XARXES SOCIALS

El Sindicat de la Imatge UPIFC disposa d’un perfil corporatiu a les xarxes socials Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Youtube i Vimeo, que utilitza per anunciar la seva política sindical, notícies i documents relatius a l’àmbit d’afiliació i a qualsevol de les finalitats estatutàries, actes i activitats, notícies d’actualitat, convocatòries, reportatges, ressenyes de premsa i dossiers, i altres temes que considerem poden ser del seu interès, però no hi ha cap vincle entre el Sindicat i aquestes plataformes o xarxes socials, de manera que vostè estarà acceptant la seva política d’ús i condicions un cop accedeixi a les mateixes.

Pel que fa al perfil corporatiu del Sindicat, si vostè s’incorpora com a seguidor o dóna un “M’agrada”, “No m’agrada”, “Compartir” etc. a les publicacions del Sindicat, accepta aquesta present política de privadesa on li expliquem els seus drets i com tractem les seves dades.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

El Sindicat de la Imatge UPIFC no és responsable pel contingut dels llocs web que l’usuari pot accedir a través dels possibles enllaços proporcionats al lloc web www.upisindi.cat i declara que en cap cas seran examinats o exercitaran cap tipus de control sobre els continguts d’altres pàgines Web.

Fora de les pàgines de propietat del Sindicat, l’organització no garanteix la disponibilitat tècnica, precisió, veracitat, validesa o legalitat d’altres pàgines que s’hi pugui accedir mitjançant enllaços.

El Sindicat de la Imatge UPIFC no es fa responsable de la utilització inadequada que terceres persones poguessin fer d’altres marques i logotips registrats pels seus propietaris respectius i que les pàgines del Sindicat recullen a nivell informatiu de forma indirecta.

El Sindicat tampoc es fa responsable d’aquelles dades, llocs webs o arxius als que sigui possible accedir mitjançant els enllaços disponibles als continguts de www.upisindi.cat i als perfils corporatius de l’organització a les xarxes socials. Per tant, el Sindicat no aprova ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, comentaris aliens, arxius i altres dades publicades en aquest web, ni dels continguts manifestats pels autors dels articles. En cas que un òrgan competent declari la il·licitud d’alguna informació, ordenant la seva retirada, i se’ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s’indiquin serien esborrats d’immediat.

El Sindicat de la Imatge UPIFC declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany derivat als usuaris del seu lloc web per la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, el Sindicat de la Imatge UPIFC no es fa responsable, en cap cas, pels danys i perjudicis que pugui patir l’usuari per navegar per Internet.

PROTECCIÓ DE DADES

Segons el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD) informem als usuaris que les dades personals que aportin a través d’un formulari de contacte, seran incorporades a fitxers propietat i responsabilitat del Sindicat de la Imatge UPIFC, amb la finalitat de remetre-li comunicacions per via electrònica.

En cas de que l’usuari sigui menor d’edat, s’adverteix que ha d’obtenir l’autorització prèvia del major que estigui a càrrec per facilitar les dades personals. El Sindicat de la Imatge UPIFC s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat pel incompliment d’aquest requisit.

Les dades facilitades han de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, sent l’usuari l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogueren ocasionar al Sindicat de la Imatge UPIFC, o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització de les mateixes.

Les dades personals no seran cedides a cap tercera persona, empresa o entitat, excepte aquelles exigibles per obligació legal.

POLÍTICA DE COOKIES

Una ‘cookie’ és un petit fragment de text que permet recordar algunes dades sobre la seva visita, com l’idioma i les opcions preferides. Els llocs web envien la informació al navegador i aquest al terminal de l’usuari (ordinador personal, telèfon mòbil, tauleta, etcètera) on s’emmagatzemen per facilitar la seva pròxima visita i fer que el lloc web resulti més útil al personalitzar-ne fins a cert punt el seu contingut. No obstant, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de ‘cookies’ i eliminar-les mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ al seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

El web www.upisindi.cat del Sindicat de la Imatge UPIFC utilitza diversos tipus de cookies (tècniques, analítiques i socials) únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l’usuari al web. El Sindicat no recull cap dada personal i les cookies desapareixen al concloure la sessió, excepte les utilitzades pel sistema estadístic Google Analytics que enregistra l’adreça IP amb que s’accedeixi, la data i l’hora d’accés i les pàgines visitades, en un arxiu LOG (Registre de Visites) que serà tractat per part del Sindicat únicament a l’efecte de comptabilitzar les visites que rep i per la realització d’estadístiques.

Al navegar o utilitzar els nostres serveis l’usuari accepta l’ús que fem de les ‘cookies’.

DRETS D’AUTOR

Sindicat de la Imatge UPIFC és propietari de tots els seus logos, marques, textos, dissenys, il·lustracions, llibres, revistes, butlletins, cartells, anuncis i projectes corporatius, tant del web www.upisindi.cat com dels seus perfils a les xarxes socials. Tots els drets hi són reservats a la organització.

Totes les fotografíes i videos són propietat dels seus autors, així com també les referències gràfiques i literaries, articles d’opinió o d’actualitat, ressenyes, resums i dossiers de premsa i d’altres continguts informatius publicats al web www.upisindi.cat  i en els perfils corporatius del Sindicat de la Imatge UPIFC a les xarxes socials.

Sense la prèvia autorització dels autors, està estríctament prohibida qualsevol utilització comercial de materials editats pel Sindicat de la Imatge UPIFC.

S’autoritza la reproducció sense càrrec de les edicions del Sindicat, fent-ne preceptiva menció d’autoria i procedencia, només per a finalitats docents.

S’autoritza l’ús conegut com “Compartir” a les xarxes socials.

Tret de quan s’expliciti expressament el contrari, es consenteix als mitjans de comunicació, per raó de justificada urgència informativa, la reproducció prèviament no autoritzada de notícies d’actualitat, gràfiques i/o escrites, publicades originàriament pel Sindicat de la Imatge UPIFC, sempre que s’hi faci constar la menció d’autoria i procedència i sempre i quan es liquidi la consegüent factura per cessió de drets d’autor segons l’import nominal que correspongui per l’ús en el tarifari vigent de l’entitat de gestió Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP). Per recomanació de la Federació Internacional de Periodistes (FIP), la reproducció no autoritzada en mitjans de comunicació sense fer-ne menció d’autoria genera un increment del 300% en l’import de la factura dels autors.

EXERCICI DELS DRETS DE L’USUARI

 Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, l’usuari pot adreçar-se se per escrit postal a Carrer Espronceda 131, de Barcelona (CP 08005), o per correu electrònic a sindicatdelaimatge@gmail.com , fent constar el seu document identificatiu i el/s dret/s que concretament exerceix.

Accés/rectificació i cancel·lació:  dret a accedir a les dades personals, sol·licitar-ne la rectificació si són inexactes o, si s’escau, demanar-ne la cancel·lació quan, entre d’altres motius, ja no siguin necessaris per a cap execució administrativa, contractual o legal.

Limitació: en determinats supòsits, podrà demanar la limitació del tractament de les seves dades i en aquest cas només es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Oposició:  podrà oposar-se al tractament de les seves dades i el Sindicat de la Imatge UPIFC deixarà de fer-ho tret de motius legítims, imperiosos o per a l’exercici i defensa d’eventuals reclamacions. En aquest supòsit el Sindicat mantindrà les dades bloquejades  mentre persisteixin obligacions legals.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que s’hi facin, serà d’aplicació la legislació del Estado español amb renúncia de furs o d’altres que hi hagueren, sent competents els Jutjats de Barcelona per a la resolució de qualsevol divergència que sorgeixi.

MODIFICACIONS

El Sindicat de la Imatge UPIFC es reserva el dret de fer sense previ avís els canvis que cregui oportuns en la seva política de privadesa i en el contingut del seu lloc web. Aquestes modificacions són vàlides durant l’època en la qual es publiquen al web fins que siguin modificades per d’altres posteriors amb indicació de data.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

L’usuari accepta aquestes condicions al navegar per aquesta web.

Sindicat de la Imatge UPIFC.

Comissió Executiva

Barcelona, 25 de maig de 2018

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies