Ricard Garcia Vilanova (UPIFC) / Karlos Zurutuza (1ª Beca Photographic Social Vision)

Notícies / 29 juny, 2016
CATALÀ

El projecte “Líbia, Europa o mort” guanya la Beca Photographic Social Vision 2016

El projecte “Líbia, Europa o mort. La travessia més perillosa dels refugiats” de Ricard García Vilanova (UPIFC) Karlos Zurutuza ha obtingut la Beca Photographic Social Vision per al fotoperiodisme d’investigació, la primera del seu àmbit a nivell estatal amb una dotació de 8.000 euros. El projecte guanyador, que s’ha imposat per majoria absoluta del jurat, incideix que després del tancament de la ruta dels Balcans –fruit de l’acord migratori entre la Unió Europea i Turquia–, Líbia es postula com el principal punt de partida per a la migració irregular a través del Mediterrani. S’estima que un milió de refugiats esperen en terres de Líbia la seva oportunitat per arribar a Europa en precàries embarcacions en les quals milers d’ells ja han perdut la vida.

Karlos Zurutuza i Ricard García Vilanova (UPIFC) van coincidir en la caiguda de Trípoli l’any 2011. “Amb el premi aspirem a explicar una història que, d’altra manera, quedaria en l’oblit per la falta de finançament i d’interès pels mitjans generalistes.”, apunta Karlos, que amb García Vilanova celebren l’oportunitat de treballar a fons la ruta libia, gràcies a la Beca Photographic Social Vision.

“Una de les funcions del reportatge és conscienciar socialment sobre els efectes de l’acord de la Unió Europea amb Turquia, i fomentar que es busquin altres solucions a les actuals. Fotogràficament és un repte, però, encara que estiguem en un context de violència, aquests nou mesos ens donaran marge suficient per reflexionar, connectar amb les persones, i tractar la seva situació amb la major responsabilitat, respecte, i empatia possibles. Karlos i jo portem treballant a Líbia des de 2011 i tenim un vincle personal molt estret, perquè també tenim amics allí”, declara Ricard García Vilanova.

El jurat –format per Sandra Balsells (UPIFC), Silvia Omedes, José Martí Gómez, Pepe Baeza (UPIFC) i Jordi Rovira– destaca que “els fluxos migratoris al món són la màxima expressió de la desigualtat creixent i dels conflictes econòmics. En aquest sentit, Líbia és un exponent representatiu de les dramàtiques històries humanes que provoquen les migracions massives forçades. No obstant això, la informació sobre la situació a la qual s’enfronta aquest país és escassa. La rellevància i potència del tema ens han fet decantar-nos per aquest projecte per llançar llum sobre un escenari relegat en l’agenda dels mitjans de comunicació. Confiem en la solidesa dels autors per fer visible la realitat de desenes de milers de persones que migren des de Líbia, un país sumit en el caos i la desinformació després de la mort de Muammar el Gadafi. El jurat valora fonamentalment anar més enllà de la notícia diària i puntual per explicar aquesta realitat en profunditat seguint la línia d’un periodisme social que busca traslladar els testimonis dels seus protagonistes en el periple que els porta des del desert, al sud del país, fins a la costa i, d’allà, al mar”.

 

Beca per al fotoperiodisme d’investigació

Beca d’àmbit nacional per a fotògrafs i periodistes que neix el 2016 en commemoració del 15è aniversari de la Fundació i fruit de la urgent necessitat de donar suport al fotoperiodisme d’investigació: un exercici necessari en el desenvolupament de societats democràtiques sanes. Photographic Social Vision obre una convocatòria perquè professionals del sector, fotògrafs, experts en investigació i alumnes de periodisme amb experiència proposin temes a investigar. Un jurat expert avaluarà les propostes rebudes i atorgarà 8.000 euros al professional o col·lectiu escollit per dur a terme la seva investigació durant els 9 mesos següents. El projecte guanyador de la beca ha de ser inèdit i d’interès social, i es valora dels participants la seva experiència prèvia, qualitat i rigor, així com la seva capacitat d’executar projectes. El resultat de la investigació veurà la llum en format expositiu en la programació del festival DOCfield l’any següent.

________________________________

ESPAÑOL

El proyecto “Libia, Europa o muerte” gana la Beca Photographic Social Vision 2016

El proyecto “Libia, Europa o muerte. La travesía más peligrosa de los refugiados” de Ricard García Vilanova (UPIFC) y Karlos Zurutuza ha obtenido la Beca Photographic Social Vision para el fotoperiodismo de investigación, la primera de su ámbito a nivel estatal con una dotación de 8.000 euros. El proyecto ganador, que se ha impuesto por mayoría absoluta del jurado, incide en que tras el cierre de la ruta de los Balcanes –fruto del acuerdo migratorio entre la Unión Europea y Turquía–, Libia se postula como el principal punto de partida para la migración irregular a través del Mediterráneo. Se estima que un millón de refugiados esperan en suelo libio su oportunidad para llegar a Europa en precarias embarcaciones en las que miles de ellos han perdido la vida.

Karlos Zurutuza y Ricard García Vilanova (UPIFC) coincidieron en la caída de Trípoli en el año 2011. “Con el premio aspiramos a contar una historia que, de otra forma, quedaría en el olvido por la falta de financiación y de interés por los medios generalistas.”, apunta Karlos, que con García Vilanova celebran la oportunidad de trabajar a fondo la ruta libia, gracias a la Beca Photographic Social Vision.

“Una de las funciones del reportaje es concienciar socialmente sobre los efectos del acuerdo de la Unión Europea con Turquía, y fomentar que se busquen otras soluciones a las actuales. Fotográficamente es un reto, pero, aunque estemos en un contexto de violencia, estos nueve meses nos darán el margen suficiente para reflexionar, conectar con las personas, y tratar su situación con la mayor responsabilidad, respeto, y empatía posibles. Karlos y yo llevamos trabajando en Libia desde 2011 y tenemos un vínculo personal muy estrecho, porque también tenemos amigos allí”, declara Ricard García Vilanova.

El jurado –formado por Sandra Balsells (UPIFC), Silvia Omedes, José Martí Gómez, Pepe Baeza (UPIFC) y Jordi Rovira– destaca que “los flujos migratorios en el mundo son la máxima expresión de la desigualdad creciente y de los conflictos económicos. En este sentido, Libia es un exponente representativo de las dramáticas historias humanas que provocan las migraciones masivas forzadas. Sin embargo, la información sobre la situación a la que se enfrenta este país es escasa. La relevancia y potencia del tema nos han hecho decantarnos por este proyecto para arrojar luz sobre un escenario relegado en la agenda de los medios de comunicación. Confiamos en la solidez de los autores para visibilizar la realidad de decenas de miles de personas que migran desde Libia, un país sumido en el caos y la desinformación tras la muerte de Muammar el Gadafi. El jurado valora fundamentalmente ir más allá de la noticia diaria y puntual para explicar esta realidad en profundidad siguiendo la línea de un periodismo social que busca trasladar los testimonios de sus protagonistas en el periplo que les lleva desde el desierto, al sur del país, hasta la costa y, de allí, al mar”.

 

Beca para el fotoperiodismo de investigación

Beca de ámbito nacional para fotógrafos y periodistas que nace en 2016 en conmemoración del 15º aniversario de la Fundación y fruto de la urgente necesidad de apoyar el fotoperiodismo de investigación: un ejercicio necesario en el desarrollo de sociedades democráticas sanas. Photographic Social Vision abre una convocatoria para que profesionales del sector, fotógrafos, expertos en investigación y alumnos de periodismo con experiencia propongan temas que merecen ser investigados. Un jurado experto evaluará las propuestas recibidas y otorgará 8.000 euros al profesional o colectivo escogido para llevar a cabo su investigación durante los 9 meses siguientes. El proyecto ganador de la beca debe ser inédito y de interés social, y se valora de los participantes su experiencia previa y calidad, rigor, así como su capacidad de ejecutarlo. El resultado de la investigación verá la luz en formato expositivo en la programación del festival DOCfield el año siguiente.

 

 

Etiquetes: , , , , , , , , , , , , , , ,

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies