UdeLCensura

Notícies / 5 diciembre, 2018
QUAN / cuando: ara/ahora fins/hasta el 21·12·2018
ON / donde: claustre/o edifici/io del Rectorat
ADREÇA / dirección: Pl. Victor Siurana 1, 25003 Lleida
INAUGURACIÓ /n:
ENTRADA:  lliure (si més no de moment) / libre (al menos de momento)
AUTORS/es:

 

L’A Redacció / 05·12·2018

CATALÀ

L’1 d’octubre de 2017, en la demarcació de Lleida van acudir a les urnes un total de 157.501 persones, un 93,84% de les quals va votar SI a la independència de Catalunya. Aquell dia, les forces repressives españolas van causar 123 ferits només en aquesta demarcació, entre ells un home de 70 anys que va estar a punt de perdre la vida (“A por ellos !”).

  • resultat oficial del referèndum,  comarca a comarca, poble a poble, clic AQUÍ

Com és natural, les fotògrafes i fotògrafs de Lleida van captar els esdeveniments d’una jornada que quedarà gravada per sempre en la memòria de varies generacions de catalans/es.

28 d’aquelles imatges que són d’autoria de 14 professionals s’havien de mostrar en gran format fins el 29 de març de 2019 (és a dir gairebé 4 mesos) penjades del sostre de l’edifici del rectorat de la Universitat de Lleida, en una exposició organitzada pel Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària que s’havia d’inaugurar a les 11 h del dimecres 05·12·2018.

Nogensmenys, a mig matí del dia anterior la Universitat de Lleida va comunicar que la inauguració oficial quedava cancel·lada i que l’exposició s’escurçava fins el 21 de desembre d’enguany (és a dir a només 16 dies). Autors/es i estudiants van qualificar aquest viratge d’última hora com un acte de CENSURA, tot reafirmant-se en la convocatòria d’inauguració que ha aplegat més públic que no pas en circumstancies normals s’esperava.

convocatòria d’inauguració dels estudiants de la Universitat de Lleida / Lleida, 04·12·2018

Alguns dels autors CENSURATS en el claustre de l’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida / Lleida, 05·12·2018 (Font: tuit de Toni Postius)

Acte d’inauguració no oficial de l’exposició CENSURADA a la Universitat de Lleida / Lleida, 05·12·2018, 11:00 h (font: tuit d’Albert Velasco)

 

Atès que el màxim responsable del que succeeix a la Universitat de Lleida és el seu rector, Sr. Roberto Fernández Díaz, no deixa de sorprendre que s’hagi arribat a penjar les fotos perquè, a diferència d’altres universitats catalanes, va ser la majoria del claustre qui va forçar el 26·09·2017 una declaració institucional de suport al referèndum d’autodeterminació de Catalunya en contra del criteri del rector Fernández Diaz i del seu equip de govern.

Sigui com fora, un cop programada i anunciada l’exposició, destinats els recursos pressupostaris i  penjades les fotos, suspendre’n la inauguració oficial i reduir la mostra de 4 mesos a només 15 dies a aquest sindicat ens sembla un acte inequívoc de CENSURA.

I val a dir que la CENSURA és indigna arreu, si, però tant més en l’àmbit universitari perquè inhabilita moralment als reus responsables per exercir la docència.

Comissió Executiva / 05·12·2018

__________________________________________________________________________________

ESPAÑOL

El 1 de octubre de 2017,  en la demarcación de Lleida acudió a las urnas un total de 157.501 personas, un 93,84 de las cuales votaron SI a la independencia de Catalunya. Aquel día las fuerzas represivas españolas causaron 123 heridos sólo en esta demarcación, entre los cuales un hombre de 70 años que por poco le cuesta la vida (“A por ellos !”).

  • resultado oficial del referendum, comarca a comarca, pueblo a pueblo: clic AQUÍ

Cómo es natural, las fotógrafas y los fotógrafos de Lleida captaron los sucesos de una jornada que quedará grabada para siempre en la memoria de varias generaciones de catalanes/as.

28 de esas imágenes que son de autoría de 14 profesionales habían de mostrarse en gran formato hasta el 29 de marzo de 2019 (es decir casi 4 meses) colgadas del techo del edificio de rectorado de la Universitat de Lleida, en una exposición organizada por el Vicerectorado de Actividades Culturales y Proyección Universitaria que tenia que inaugurarse a las 11 h. del miércoles 05·12·2018.

Sin embargo, a media mañana del día anterior la Universitat de Lleida comunicó que la inauguración oficial quedaba cancelada i que la exposición se reducía hasta el 21 de diciembre de 2018 (es decir a sólo 16 días). Autores/as i estudiantes calificaron este giro de última hora cómo un acto de CENSURA, reafirmándose en la convocatoria de inauguración que ha reunido más público que el esperado en circunstancias normales.

Convocatòria de inauguración de los estudiantes de la Universitat de Lleida / Lleida, 04·12·2018

Algunos autores CENSURADOS en el claustro del edificio del Rectorado de la Universitat de Lleida / Lleida, 05·12·2018 (Fuente: tuit de Toni Postius)

Acto de inauguración no oficial de la exposición CENSURADA en la Universitat de Lleida / Lleida, 05·12·2018, 11:00 h (Fuente: tuit d’Albert Velasco)

 

Dado que el máximo responsable de lo que sucede en la Universitat de Lleida es su rector, Sr. Roberto Fernández Díaz, no deja de sorprender que se haya llegado a colgar las fotos porque, a diferencia de otras univesidades catalanas, fue la mayoría del claustro quien forzó el 26·09·2017 una declaración institucional de apoyo al referendum de autodeterminación de Catalunya contra el criterio del rector Fernández Díaz y su equipo de gobierno.

Sea como fuere, una vez programada y anunciada la exposición, destinados los recursos presupuestarios y colgadas las fotos, suspender la inauguración oficial y reducir la muestra de 4 meses a sólo 15 días a este sindicato nos parece un acto inequívoco de CENSURA.

Y cabe decir que la CENSURA es indigna en todas partes, si, pero tanto más en el ámbito universitario porque inhabilita moralmente a sus responsables para ejercer la docencia.

Comissió Executiva / 05·12·2018

 

Etiquetas: ,

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies