serveis

Fem Sindicat / 19 abril, 2020

per AFILIATS/DES i PERSONES ADHERIDES

Enguany no és possible fer la declaració presencialment, així doncs, la campanya és només en línia.

Pots fer la declaració a través de:

1.  BCN ASSESSORS, servei comptable / fiscal del Sindicat de la Imatge UPIFC

2. Gestories concertades per CCOO de Catalunya a Barcelona / Granollers / Vic / Mollet del Vallès / Sabadell / Terrassa / Manresa / Girona / Lleida / Tarragona.

Vegeu-ne més avall les indicacions, els requisits i honoraris respectius, així com les adreces electròniques i telèfons de contacte.

NOTES

 • El termini per a presentar les declaracions a pagar és fins el 25.06.20, i per a les que tenen devolució fins el 30.06.20.  ULL que si es deixa per l’últim dia el servei concertat no se’n farà càrrec.
 • Les quotes sindicals desgraven com a tals pels qui tenen relació laboral, i com a despeses de l’activitat per la resta.
 • El justificant de l’import de les quotes sindicals són els propis rebuts bancaris.
 • L’import de quotes generals del Sindicat de la Imatge UPIFC en 2019 va ser: 4 Trimestres x 27 €, més 20 € de la derrama anual ordinària = Total 128 €.
 • L’import de les quotes reduïdes en 2019 (primera activitat / atur / jubilació / residència fora de Catalunya) va ser: 4 Trimestres x 18 €, més 20 € de la derrama ordinària = Total 92 €
 • La Derrama anual ordinària no afecta mai les altes d’afiliació de l’any en curs. Per tant, en el cas de les altes d’afiliació en 2019 només s’han de comptar els 20 € de la quota d’ingrès + els trimestres que corresponguin (27 € trimestrals la quota general / 18 e trimestrals les quotes reduïdes).
 • Si en el decurs de 2019 vas passar de la quota general a qualsevol de les reduïdes, o a la inversa, comprova els rebuts bancaris.
 • Atès que el Sindicat té una infraestructura administrativa minúscula i que la feina es multiplica per motiu del confinament i del que vindrà després, el criteri és no fer certificacions de l’import de les quotes sindicals de 2019 perquè –repetim- n’hi ha prou amb els rebuts bancaris. Així doncs només s’atendran i sense càrrec els requeriments oficials (p.e. d’algunes Diputacions Forals d’Euskadi).

1

 

DOCUMENTACIÓ

 • Scàner del DNI / NIE.
 • Renda de l’any 2018.
 • Número de compte bancari.
 • Informació d’ingressos i despeses.
 • Eventualment altra documentació que s`’escaigui (consulta-ho)

PROCEDIMENT

 • Posa’t en contacte i facilita’ls el teu número d’afiliat/da o de persona adherida.
 • Comental’s si tens alguna particularitat i et donaran les instruccions que calgui.
 • Per tal d’evitar urgències d’última hora, BCN ASSESSORS no acceptarà encàrrecs que no s’hagin fet com a mínim amb tres dies d’antelació a la data de termini.

HONORARIS + IVA

 • Renda simple: 28 €
 • Renda conjunta o d’activitat (professionals estimació directa / professionals estimació objectiva): 40 €

2

NOTA: L’afiliació i les persones adherides al Sindicat de la Imatge UPIFC tenen les mateixes condicions que l’afiliació de CCOO de Catalunya, per virtut del conveni de col·laboració mútua vigent entre ambdues organitzacions.

 

PROCEDIMENT

Has de trucar al telèfon o escriure a l’adreça electrònica que correspongui segons el territori on vius o treballes:

BARCELONÈS – BAIX LLOBREGAT – ALT PENEDÈS – ANOIA – GARRAF

Xavier Jaldón Martínez

 

VALLÈS ORIENTAL – MARESME – OSONA

GRANOLLERS i VIC

Aucore Assessors, SLU

 

MOLLET del VALLÈS

Asesoría Gala, SCP

 

VALLÈS OCCIDENTAL – CATALUNYA CENTRAL

SABADELL i TERRASSA

Francesc Pons Sanjuán

MANRESA

Pedro Ballesteros Ortiz

 

COMARQUES GIRONINES

Barneda Assessors

 

TERRES DE LLEIDA

Julià Rodríguez Fondevila

 

TARRAGONA i TERRES DE L’EBRE

Cristóbal Martínez Hernández

 

DOCUMENTACIÓ que cal enviar escanejada o fotografiada

 • Declaració de renda 2018
 • DNI / NIE
 • si escau, aquella altra documentació que sigui necessària.
 • Comprovant d’afiliació
  • afiliats/des a CCOO: rebut bancari, captura de l’e-carnet o justificant de l’organització per acreditar estar al corrent en el pagament de la quota sindical.
  • afiliats/des Sindicat de la Imatge UPIFC: scàner de la targeta anual 2020 / persones adherides: targeta d’adhessió

 

HONORARIS amb IVA inclòs

 • Simplificada individual 35 €

 

 • Ordinària
  • amb un arrendament:  40 € (increment de 5 € per immoble arrendat)
  • amb cartera d’accions: 40 € (increment de 5 € per cada cartera).
  • amb venda d’immoble: 45 €
  • Professionals estimació directa: 50 €
  • Professionals estimació objectiva: 40 €

Etiquetas:

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies