posicionament i mediació

ON SOM

Partint de la base que les coses del planeta Terra ens afecten als treballadors de la imatge com a tothom perquè no vivim en una altra galàxia. Partint de la base que el nostre tros de planeta és Catalunya i que el sindicalisme no és alié a l’exercici de TOTS els drets, inclusivament la sobirania i l’autodeterminació dels pobles. I partint també del fet que en el Consell Directiu (igual que en el conjunt del Sindicat) hi ha quasi tota la gama d’opinions sobre la independència de Catalunya, el punt de debat que ha arribat el CD en relació al GRAN TEMA que ens ocupa s’ha concretat els darrers anys en les següents fites que marquen el posicionament públic del Sindicat:

  • 06·11·2014. Adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir (acord del CD per 5 vots a favor, 1 en blanc, 2 abstencions i cap vot en contra).
  • 08·09·2016. Adhesió al Manifest de l’11 de setembre de CCOO de Catalunya “Per una Catalunya social” (acord del CD –ampliat- per 11 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions)
  • 03·02·2017. Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum (acord unànime del CD).
  • 08·09·2017. Adhesió al Manifest de l’11 de setembre de CCOO de Catalunya “Per una Catalunya social #jovulldecidir” (acord del CD per 8 vots a favor, cap en contra i 1 absent)
  • 20·09·2017. Alineament amb CCOO de Catalunya front la repressió de l’Estat (acord unànime de la Comissió Executiva ratificat posteriorment pel CD el 02·10·2017).
  • 27·09·2017. Adhesió a la Taula per la Democràcia (idem).

 

AMB QUI ESTEM

És per això que -des de l’afinitat d’haver renovat un acord de col·laboració mútua amb CCOO de Catalunya l’1 de juny de 2016, i també des d’una majoritària coincidència de criteri pel que fa a la qüestió nacional- parem especial atenció a les iniciatives de mediació que hi participa CCOO de Catalunya i informem  del que podria ser l’últim intent contrarellotge en l’actual situació:

 

CCOO proposa una doble negociació que canalitzi una sortida política a la situació de Catalunya

Assumim la nostra responsabilitat davant el poble català, els drets de ciutadania i la cohesió social; donem una oportunitat a la sortida negociada del conflicte

 

CCOO de Catalunya és una organització d’amplíssima representativitat i capacitat de negociació, per la qual cosa hem d’assumir la responsabilitat que tenim envers el poble català, els drets democràtics de la ciutadania i la cohesió social. CCOO sempre hem manifestat la necessitat de trobar acords polítics, mitjançant el diàleg i el consens entre les parts.

La solidaritat i la fraternitat amb la nostra Confederació ens posa en situació de fer propostes conjuntes que emplacin alhora les forces polítiques, econòmiques i socials de l’Estat espanyol i les de Catalunya.

Entenem que Catalunya ha de decidir democràticament el seu futur i que Espanya necessita negociar un nou marc constitucional que protegeixi els drets d’una ciutadania plural i que respongui a unes realitats socials, econòmiques i culturals que canvien molt de pressa.

Per això proposem obrir dues línies de negociació paral•leles i simultànies:

  • Un nou marc d’autogovern per a Catalunya, que podria ser simultani a una ponència constitucional, que en el seu cas abordés la reforma de la Carta Magna.
  • La forma de referèndum o consulta que s’hauria d’arbitrar per a que la ciutadania de Catalunya pogués pronunciar-se legalment i lliurement.

Aquestes negociacions han de partir del reconeixement de totes les parts. En tots dos espais de negociació, les forces polítiques han de plantejar lliurement les seves propostes. L’única exigència prèvia hauria de ser no precipitar accions unilaterals per cap de les parts i restablir la normal convivència.

Juntament amb aquesta proposta, compartim la iniciativa de mediació proposada pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) en la creació de la Comissió Independent per la Mediació, la Conciliació i el Diàleg, i ens hi vinculem per fer tots els esforços necessaris perquè sigui efectiva i els actors polítics tinguin un marc on canalitzar el conflicte. Cridem a fer tots els esforços necessaris per mantenir la cohesió social al nostre país, senya d’identitat d’un poble de pau i de progrés.

 

Barcelona, 5 d’octubre de 2017