llibre BCN DOL

Títol/Título: BCN DOL

Edita: Sindicat de la Imatge UPIFC

Col·lecció/n: Llibres de L’Agenda de la Imatge 1/2018

ISBN: 978-84-09-04633-1

DL: B 22723-2018

clic AQUÍ