català

El Sindicat inicia una nova col·laboració a llarg termini amb CANON basada en una relació més estreta, de la que n’informarem a mesura que es concreti. El primer pas en aquesta bona dirección será una imminent oferta exclusiva pels afiliats/des i adherits/des (diem IMMINENT en el sentit de dies, no de setmanes). En aquest moment no podem donar-te’n detalls, perquè encara hi estem treballant, però si avançar-te que l’aventatjosa oferta será vigent per un període de temps MOLT BREU.

Així doncs, si estàs afiliat(da o adherit/da i treballes amb CANON o estàs pensant en renovar-te l’equip, estigues atent/a als newsletters (ho anunciarem els propers dies a través d’un UPISINDICAT intern).

I si no estàs vinculat/da al Sindicat, en tindràs noticia a www.upisindi.cat i a les xarxes socials Facebook, Linkedin i Twitter, … i aquest pot ser un bon motiu complementari per a donar el pas d’afiliar-te o adherir-te.

Junts, avancem. UNEIX-TE !

___________________

español

El Sindicat inicia una nueva colaboración a largo plazo con CANON basada en una relación más estrecha, de la que informaremos a medida que se concrete. El primer paso en esta buena dirección será una inminente oferta exclusiva para los afiliados/as y adheridos/as (decimos INMINENTE en el sentido de días, no de semanas). Ahora no podemos darte detalles, porque aún trabajamos en ello, pero si avanzarte que la ventajosa oferta será vigente por un periodo de tiempo MUY BREVE.

Así pues, si estás afiliado/a o adherido/a al Sindicat y trabajas con CANON o estás pensando en renovarte el equipo, estate atento/a a los newsletters (lo anunciaremos en los próximos días mediante un UPISINDICAT interno).

Y si no estás vinculado/a al Sindicat, tendrás noticia en www.upisindi.cat y en las redes sociales Facebook, Linkedin y Twitter,  … y éste puede ser un buen motivo complementario para dar el paso de afiliarte o adherirte.

Juntos, avanzamos. ÚNETE !

Etiquetas:

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies