Hotel Monumental

Inaugurada la sisena (i última) exposició del cicle programat pel Sindicat l’any 2018 a l’Hotel Monumental de Barcelona
  • DIDAC SALAU és afiliat del Sindicat de la Imatge UPIFC des del 28·09·1999, amb carnet de PREMSA núm. 9909201

Barcelona, 29 de novembre de 2018

Inauguració de l’exposició «GAUDÍ: sólo revelado, gracias» de Didac Salau (UPIFC). Hotel Monumental Eurostars, Barcelona, 29·11·2018

 Inauguració de l’exposició «GAUDÍ: sólo revelado, gracias» de Didac Salau (UPIFC). Hotel Monumental Eurostars, Barcelona, 29·11·2018

D’esquerra a dreta: Paco Luis del Pino, president de la Comissió de Garanties del Sindicat, Didac Salau, autor de «GAUDÍ: sólo revelado, gracias», i Xavier Subias, secretari d’Actes del Consell Directiu del Sindicat.  Barcelona, Hotel Monumental Eurostars / 29·11·2018 

Instagram@alupitasupostalita

Facebook@ALupitasuPostalita

www.alupitasupostalita.com/shop

L’A Redacció / 03·11·2018