FIP

english

World Book and Copyright Day: Enforce moral rights to fight misinformation

______________________

català

Dia Mundial del Llibre i el Dret d’Autor: fer complir els drets morals per a lluitar contra la desinformació
  • NOTA de PREMSA de la Federació Internacional de Periodistes (FIP)

_____________________

español

Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor: hacer cumplir los derechos morales para luchar contra la desinformación