convocatòria MOLT URGENT

65 periodistes agredits/des del 14 d’octubre al 21.10.2019

– ens sobren motius i ens falten paraules –