Formació

IEFC

IEFC

Curs IEFC d’especialització l’octubre de 2019   PRESENTACIÓ Les fotografies digitals presenten unes característiques pròpies que cal conèixer a fi

IEFC

IEFC

Cursos i tallers d’especialització 2018-2019 a l’IEFC, amb 10 % de descompte per l’afiliació del Sindicat

formació

formació

!5 % de descompte en els Tallers de l’Espai de fotografia Francesc Català-Roca x afiliats/des al Sindicat de la Imatge UPIFC

2019-2020

2019-2020

CONVOCATÒRIA (català)   http://www.fugafoto.com/ca/beques-fuga-2019-2020/ CONVOCATORIA (español) http://www.fugafoto.com/becas-fuga-2019-2020/ L’A Redacció / 09·05·2019

IEFC-La Virreina

IEFC-La Virreina

III Jornades de Fotografia Social, organitzades per l’Institutot d’Estudis fotogràfics de Catalunya (IEFC) i la Fundació Vivcente Ferrer, de l’11 al 13·12·2018, a La Viirreina-Centre de la Imatge, a Barcelona.

CCOO de Catalunya ha publicat una interesantíssima i pràctica «GUIA dels TREBALLADORS i les TREBALLADORES del RÈGIM AUTÒNOM 2016» que

CCOO de Catalunya ha publicado una interesantísima y práctica «GUÍA de los TRABAJADORES y TRABAJADORAS del RÉGIMEN AUTÓNOMO 2016» que