avís / aviso

NOTA

català

No significa que descansem fins el 12 de setembre, sino més exactament que l’oficina romandrà tancada al públic i que no recuperarem l’horari habitual fins llavors

Bones vacances, si en fas. Bona feina si en tens.

_____________________________

español

No significa que descansemos hasta el 12 de setiembre, sino más exactamente que la oficina estará cerrada al público y que no recuperaremos el horario habitual hasta entonces.

Buenas vacaciones, si haces. Buen trabajo si tienes