ASSESORAMENT, DEFENSA JURÍDICA I ALTRES SERVEIS

D'esquerra a dreta i de dalt a baix, © Oriol Clavera, © Anna Palma, © Javier Bauluz, © Ricard Garcia Vilanova, © Anna Turbau, © Jesús Pastor i © Alfons Rodríguez, afiliats/des a l'UPIFC.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, © Oriol Clavera, © Anna Palma, © Javier Bauluz, © Ricard Garcia Vilanova, © Anna Turbau, © Jesús Pastor i © Alfons Rodríguez, afiliats/des a l’UPIFC.

El Sindicat de la Imatge UPIFC posa al servei dels afiliats i les afiliades els següents serveis:

ASSESSORAMENT I ASISTÈNCIA / SOS AFILIATS/DES

Els nostres afiliats/des tenen sempre un servei d’assessorament sobre temes professionals, que inclou l’assistència en situacions d’emergència exercint la professió fotogràfica i periodística. Per fer-ne ús es poden dirigir a la seu, trucar per telèfon o escriure al e-mail (totes aquestes dades estan a peu de pàgina).

SERVEI JURÍDIC

Prèvia consulta a l’equip tècnic del Sindicat, els afiliats/des disposen d’un servei jurídic que treballa diferents branques del Dret i en particular la propietat intel·lectual.

PASSI DE PREMSA

El carnet de premsa del Sindicat de la Imatge UPIFC acredita l’afiliat/da com a professional del Periodisme per tal de facilitar l’accés i l’exercici de la professió.

PRÈSTEC DE MARCS

El Sindicat deixa en préstec marcs de 40×50 cms, amb caixes de transport. D’haver-hi moltes sol·licituds simultànies s’estableix una llista d’espera.

PUBLICACIONS

A partir del moment de donar-se d’alta, els afiliats reben per correu postal la publicació pròpia L’AGENDA DE LA IMATGE i els seus SUPLEMENTS, així com el newsletter UPISINDICAT per correu electrònic.

DIFUSIÓ d’ACTIVITATS

El Sindicat fa una amplia difusió de les activitats dels seus afiliats/des a les xarxes socials Facebook, Linkedin i Twitter, en el wep propi i a través de newsletter.

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Des de l’any 1999, el Sindicat té subscrits convenis de col·laboració mútua amb les CCOO de Catalunya i  la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

CARNET FIP

Mitjançant el conveni de col·laboració amb la FSC-CCOO, els afiliats amb carnet de premsa del sindicat poden accedir amb condicions preferents al carnet de la Federació Internacional de Periodistes (FIP).

DESCOMPTES CONCERTATS

Presentant el carnet, els afiliats/des gaudeixen de descomptes concertats en la compra de productes, serveis i formació. Clica aqui si vols consultar la llista.