assegurança

  • Comentari de la polissa/ millora de les condicions /actualització de les primes: clic AQUÍ

  • pel clausulat de les Condicions Particulars i Condicions Especials de l’Assegurança de Transport d’Objectes o qualsevol altre esclariment necessari, així com per a la contractació de la polissa, adreceu-vos directament a:

Xavier Roo Sánchez

agent d’assegurances núm. C0468Y2323017P

xavier.roo@agentes.catalanaoccidente.com

Tel. mòbil i whatsapp: 629 711 779