AJUT x COVID-19

Notícies / 15 junio, 2020

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics de professionals de la cultura

El termini per presentar les sol·licituds restarà obert des del 15.06.2020 fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària per aquesta prestació.

Organisme

Generalitat de Catalunya

 

Destinataris/es

Treballadors/es per compte propi o per compte aliè que hagin patit una disminució dràstica d’ingressos durant el període d’inactivitat per la COVID-19.

 

Quantia de la prestació

La quantia de la prestació, que s’abona en un pagament únic és l’equivalent a l’import diari de l’indicador de renda de suficiència mensual de Catalunya (IRSC) vigent, pels dies transcorreguts entre el 14 de març i 6 de maig de 2020, ambdós inclosos. D’aquesta quantia es dedueixen els ingressos meritats durant el mateix període.

 

Persones beneficiàries i requisits

Les persones beneficiàries de la prestació per subministraments bàsics a persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya són les persones que acreditin el compliment dels requisits següents:

  • Ésser major de divuit anys.
  • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi o aliè, en situació d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social (RETA) per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social, o bé, pel cas dels tècnics, que hagin cotitzat al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 15 dies l’any 2019.
  • No haver obtingut cap tipus d’ingressos, entre els dies 14 de març i 6 de maig, o bé que aquests no hagin superat conjuntament, en còmput mensual, l’import del salari mínim interprofessional.

 

Presentació de sol·licituds

A partir de dilluns 15.06.2020 fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària per aquesta prestació

 

Com sol·licitar la prestació

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació aportada per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per a demanar la prestació cal un certificat digital o l’idCAT Mòbil (+INFO clic AQUÍ)

 

Formulari de presentació: clic AQUÍ

 

FAQS sobre aquesta prestació extraordinària: clic AQUÍ

 

Etiquetas: ,

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies