català
 UN MOSÀIC de la FOTOGRAFIA a CATALUNYA
feu clic AQUÍ

Aquesta MEMÒRIA 2018 recull 164 informacions  -difoses pel Sindicat  de la Imatge UPIFC a través de 77 newsletters i a www.upisindi.cat, així com a Facebook, Linkedin i Twitter- que mostren part de l’activitat dels seus membres, així com de les múltiples col·laboracions del Sindicat i les seves principals reivindicacions en l’any 2018.

La publicació inclou un INDEX de 96 noms propis (pàg. 46-47) i d’un d’entitats i organitzacions relacionades, entre d’altres .

La  major part dels texts están en català, molts també en español i alguns en altres idiomes.

Tots els continguts tenen link operatiu amb la informació original en la data de publicació de l’anuari.

 

Paulina Flores / Directora de L’A

01·01·2019

english
A MOSAIC OF PHOTOGRAPHY IN CATALONIA
Click here to download

The present 2018 annual report gathers 164 different contents that the Image Professionals’ Trade Union has shared through 77 newsletters, and other digital media such as www.upisindi.cat, Facebook, Linkedin or Twitter. These publications show some of our union member’s work as well as the Union’s multiple collaborations and demands for 2018.

The report includes two indexes; the first refers to individuals (p.46-47), and another with related organizations.

Most texts are in Catalan, as well as Spanish and other languages.

At the time of publishing the present annual report, all contents are actively linked to their original sources.

 

Paulina Flores / Directora de L’A

01·01·2019