exclusiva (+INFO català)

OFERTA EXCLUSIVA per afiliats/des i adherits/des al SINDICAT de la IMATGE UPIFC

válida fins el 30 de juliol de 2018 -amb la presentació del carnet- només a

___________________________________________________________________________________